Κλείδωμα/ξεκλείδωμα

Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών - χειροκίνητη ενεργοποίηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι κλειδαριές ασφαλείας παιδιών δεν επιτρέπουν στα παιδιά να ανοίξουν τις πίσω πόρτες από μέσα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών

Χειροκίνητες κλειδαριές ασφαλείας παιδιών. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις μη αυτόματες κλειδαριές θυρώνμη αυτόματες κλειδαριές θυρών .

Χειροκίνητες κλειδαριές ασφαλείας παιδιών. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις μη αυτόματες κλειδαριές θυρών.

Οι κλειδαριές ασφαλείας παιδιών βρίσκονται στο πίσω άκρο των πίσω θυρών και η πρόσβαση σε αυτές είναι εφικτή μόνο όταν οι πόρτες είναι ανοικτές.

            

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις κλειδαριές ασφαλείας παιδιών:

Χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί τηλεχειριστηρίου-κλειδιού για να γυρίσετε το διακόπτη.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει από μέσα.
Η πόρτα μπορεί να ανοίξει τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.

Προειδοποίηση

Κάθε πίσω πόρτα διαθέτει δύο ασφάλειες - μη συγχέετε τις κλειδαριές ασφαλείας παιδιών με τις μηχανικές κλειδαριές.

Σημείωση

  • Με την ασφάλεια κάθε πόρτας κλειδώνει μόνο η συγκεκριμένη πόρτα - όχι και οι δύο πίσω πόρτες ταυτόχρονα.
  • Τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών δεν διαθέτουν μηχανικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών.


Σας βοήθησε αυτό;