Κλείδωμα/ξεκλείδωμα

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - ντουλαπάκι συνοδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να κλειδωθεί/ξεκλειδωθεί μόνο με το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου.

Για πληροφορίες σχετικά με το κλειδί, βλ. Αποσπώμενο κλειδί - αφαίρεση/τοποθέτηση.

            

Για να κλειδώσετε το ντουλαπάκι του συνοδηγού:

Τοποθετήστε το αποσπώμενο κλειδί στην κλειδαριά του ντουλαπιού συνοδηγού σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.

Γυρίστε το αποσπώμενο κλειδί 90 μοίρες δεξιόστροφα.

Αφαιρέστε το αποσπώμενο κλειδί.

  • Για να το ξεκλειδώσετε, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

Για πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων, βλ. Κλείδωμα προσωπικών αποθηκευτικών χώρων.


Σας βοήθησε αυτό;