Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

9 Αποτελέσματα

Keyless drive* - ασφαλής χρήση του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε όλα τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά του αυτοκινήτου με μεγάλη προσοχή.

Keyless drive*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με Keyless Drive διαθέτουν σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος που μπορείτε να χειριστείτε χωρίς κλειδί.

Keyless Drive* - εμβέλεια τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες ή την πόρτα του χώρου αποσκευών αυτόματα χωρίς να πατήσετε κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 1,5 μέτρου περίπου από τη λαβή της πόρτας ή της πόρτας χώρου αποσκευών του αυτοκινήτου.

Keyless Drive* - παρεμβολές στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή τα συστήματα ελέγχου μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στις λειτουργίες keyless του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού.

Keyless Drive* - κλείδωμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless διαθέτουν ένα ευαίσθητο στην αφή σημείο στην εξωτερική λαβή των θυρών και ένα κουμπί με λαστιχένια επένδυση δίπλα στο λαστιχένιο πλαίσιο αφής της πόρτας χώρου αποσκευών για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα.

Keyless Drive* - ρυθμίσεις κλειδώματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος στα αυτοκίνητα με σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless επισημαίνοντας στο σύστημα του μενού MY CAR ποιες πόρτες θέλετε να ξεκλειδώνουν.

Keyless Drive* - ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν η ενεργοποίηση του κεντρικού κλειδώματος με το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν είναι εφικτή, π.χ. αν οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί, τότε μπορείτε να ανοίξετε την μπροστινή αριστερή πόρτα με το αποσπώμενο κλειδί.

Keyless drive* - ξεκλείδωμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για το ξεκλείδωμα, πιάστε τη λαβή κάποιας πόρτας ή πιέστε το πλαίσιο αφής της πόρτας χώρου αποσκευών - ανοίξτε την πόρτα ή την πόρτα χώρου αποσκευών ως συνήθως.

Keyless Drive* - θέση κεραίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με σύστημα εκκίνησης και κλειδώματος Keyless διαθέτουν μερικές ενσωματωμένες κεραίες που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στο αυτοκίνητο.