Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

6 Αποτελέσματα

Συναγερμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο συναγερμός είναι συσκευή που εκπέμπει μια προειδοποίηση σε περίπτωση π.χ. παραβίασης του αυτοκινήτου.

Συναγερμός - αυτόματη εν νέου όπλιση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η αυτόματη εκ νέου όπλιση του συναγερμού αποτρέπει το ενδεχόμενο να αφήσετε κατά λάθος το συναγερμό αφοπλισμένο.

Ενδεικτική λυχνία συναγερμού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού δείχνει την κατάσταση του συστήματος συναγερμού.

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μειωμένη προστασία σημαίνει ότι οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης μπορεί να απενεργοποιηθούν προσωρινά.

Συναγερμός - το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν ο συναγερμός δεν απενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, π.χ. εάν η μπαταρία του κλειδιού έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, να αφοπλίσετε το συναγερμό και να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία ως εξής:

Σήματα συναγερμού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, ηχεί μια σειρήνα και όλα τα φλας αναβοσβήνουν.