Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Συναγερμός

6 Αποτελέσματα

Συναγερμός

Ο συναγερμός είναι συσκευή που εκπέμπει μια προειδοποίηση σε περίπτωση π.χ. παραβίασης του αυτοκινήτου.

Συναγερμός - αυτόματη εν νέου όπλιση

Η αυτόματη εκ νέου όπλιση του συναγερμού αποτρέπει το ενδεχόμενο να αφήσετε κατά λάθος το συναγερμό αφοπλισμένο.

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού

Μειωμένη προστασία σημαίνει ότι οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης μπορεί να απενεργοποιηθούν προσωρινά.

Συναγερμός - το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί

Εάν ο συναγερμός δεν απενεργοποιείται με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, π.χ. εάν η μπαταρία του κλειδιού έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, να αφοπλίσετε το συναγερμό και να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία ως εξής:

Σήματα συναγερμού

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, ηχεί μια σειρήνα και όλα τα φλας αναβοσβήνουν.