Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

14 Αποτελέσματα

Εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS)*

Η απομακρυσμένη εκκίνηση (ERS – Engine Remote Start) σημαίνει ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από απόσταση για να μπορέσει να θερμανθεί/δροσίσει ο χώρος επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Η απομακρυσμένη εκκίνηση ενεργοποιείται μέσω κλειδιού ή/και μέσω Volvo On Call*, βλ. Εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα.

Εκκίνηση με τηλεχειριστήριο (ERS) - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Η εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS – Engine Remote Start) σημαίνει ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από απόσταση για να θερμανθεί/ψυχθεί ο χώρος επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Το ERS ενεργοποιείται μέσω κλειδιού ή/και μέσω της υπηρεσίας Volvo On Call*, βλ. Εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα.

video

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση*

Χάρη στη μνήμη κλειδιού στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, ορισμένες ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για διαφορετικά άτομα.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εμβέλεια

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού (στη βασική του έκδοση) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμβέλεια 20 μέτρων περίπου από το αυτοκίνητο.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - ενδεικτική λυχνία

Όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί, τα φλας επιβεβαιώνουν ότι το κλείδωμα/ξεκλείδωμα πραγματοποιήθηκε σωστά.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης διαθέτει λειτουργίες όπως κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών.

Θέσεις κλειδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί για να ρυθμίσετε το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος σε διάφορες λειτουργίες/επίπεδα έτσι, ώστε να είναι διαθέσιμες οι διάφορες λειτουργίες, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - απώλεια

Εάν χάσετε κάποιο από τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά, μπορείτε να παραγγείλετε καινούργιο σε κάποιο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - αντικατάσταση της μπαταρίας

Η μπαταρία για το τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση.

Έγκριση τύπου - σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στον πίνακα.

Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση ενός περιορισμένου αριθμού λειτουργιών με τον κινητήρα σβηστό, μπορείτε να ρυθμίσετε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου σε 3 διαφορετικά επίπεδα (θέσεις κλειδιού) - 0, I και II - με το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Αυτά τα επίπεδα περιγράφονται σε όλο το εγχειρίδιο κατόχου με την ονομασία "θέσεις κλειδιού".

Εκκίνηση με τηλεχειριστήριο (ERS) - λειτουργία

Η εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS – Engine Remote Start) σημαίνει ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από απόσταση για να θερμανθεί/ψυχθεί ο χώρος επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Το ERS ενεργοποιείται μέσω κλειδιού ή/και μέσω της υπηρεσίας Volvo On Call*, βλ. Εφαρμογή Volvo On Call για κινητά τηλέφωνα.

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Μεταξύ άλλων, το τηλεχειριστήριο-κλειδί χρησιμοποιείται για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του κινητήρα.