Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Τηλεχειριστήριο-κλειδί

14 Αποτελέσματα

video

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση*

Χάρη στη μνήμη κλειδιού στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, ορισμένες ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για διαφορετικά άτομα.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εμβέλεια

Οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού (στη βασική του έκδοση) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμβέλεια 20 μέτρων περίπου από το αυτοκίνητο.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί βασικής έκδοσης διαθέτει λειτουργίες όπως κλείδωμα και ξεκλείδωμα των θυρών.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - απώλεια

Εάν χάσετε κάποιο από τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά, μπορείτε να παραγγείλετε καινούργιο σε κάποιο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί - αντικατάσταση της μπαταρίας

Η μπαταρία* για το τηλεχειριστήριο-κλειδί μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση.

Έγκριση τύπου - σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου για το σύστημα τηλεχειριστηρίου-κλειδιού στον πίνακα.

Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση ενός περιορισμένου αριθμού λειτουργιών με τον κινητήρα σβηστό, μπορείτε να ρυθμίσετε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου σε 3 διαφορετικά επίπεδα (θέσεις κλειδιού) - 0, I και II - με το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Αυτά τα επίπεδα περιγράφονται σε όλο το εγχειρίδιο κατόχου με την ονομασία "θέσεις κλειδιού".

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Τηλεχειριστήριο-κλειδί

Μεταξύ άλλων, το τηλεχειριστήριο-κλειδί χρησιμοποιείται για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του κινητήρα.