Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Μηνύματα - διευθέτηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη για την επιβεβαίωση και περιήγηση στα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων.

Όταν ανάβει μια προειδοποιητική, πληροφοριακή ή ενδεικτική λυχνία, στην οθόνη εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα αντίστοιχο μήνυμα. Αποθηκεύεται ένα μήνυμα σφάλματος σε μια λίστα μνήμης μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

Πατήστε OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη για να επιβεβαιώσετε ένα μήνυμα. Μετακινηθείτε διαδοχικά μεταξύ των μηνυμάτων με τον περιστροφικό ρυθμιστή.

Σημείωση

Εάν εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ενώ χρησιμοποιείται ο υπολογιστής ταξιδίου, πρέπει να επιβεβαιώσετε το μήνυμα (πατώντας το κουμπί OK) για να επιστρέψετε στον υπολογιστή ταξιδιού.


Σας βοήθησε αυτό;