Καθίσματα

Καθίσματα, μπροστινά - ηλεκτρικά*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν διαφορετικές επιλογές ρύθμισης για τη βέλτιστη άνεση των επιβατών. Το ηλεκτρικό κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί εμπρός/πίσω και πάνω/κάτω. Το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος και τη στήριξη της οσφυϊκής χώρας*.

Ηλεκτρικό κάθισμα

Το μπροστινό τμήμα της έδρας καθίσματος προς τα επάνω/κάτω
Ανύψωση/κατέβασμα καθίσματος
Κάθισμα, εμπρός/πίσω
Την κλίση της πλάτης του καθίσματος
Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας* ρυθμίζεται προς τα μέσα και προς τα έξω

Τα ηλεκτρικά καθίσματα διαθέτουν σύστημα προστασίας από υπερβολική καταπόνηση, το οποίο ενεργοποιείται εάν το κάθισμα μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ρυθμίστε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου, γυρίζοντας το κλειδί, στη θέση I ή 0 και περιμένετε λίγο, πριν ρυθμίσετε ξανά το κάθισμα.

Μπορείτε να κάνετε μόνο μία ρύθμιση (εμπρός/πίσω/πάνω/κάτω/μέσα/έξω) κάθε φορά.

Προκαταρκτικά

Όταν το κλειδί δεν βρίσκεται στο διακόπτη της μίζας, το κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για κάποιο διάστημα μετά το ξεκλείδωμα της πόρτας με το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Η ρύθμιση των καθισμάτων συνήθως πραγματοποιείται όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση I και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή εφόσον ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Κάθισμα με λειτουργία μνήμης*

Η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει ρυθμίσεις για το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Αποθήκευση ρύθμισης

Κουμπί μνήμης
Κουμπί μνήμης
Κουμπί μνήμης
Κουμπί αποθήκευσης των ρυθμίσεων

Ρυθμίστε το κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί M πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί 1, 2 ή 3. Κρατήστε τα κουμπιά πατημένα μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα και να εμφανιστεί κείμενο στον πίνακα οργάνων.

Πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το κάθισμα για να μπορέσει να οριστεί νέα μνήμη.

Η ρύθμιση για το μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας δεν αποθηκεύεται.

Χρήση αποθηκευμένης ρύθμισης

Πατήστε ένα από τα κουμπιά μνήμης 1-3 μέχρι το κάθισμα και οι εξωτερικοί καθρέπτες να σταματήσουν. Αν αφήσετε το κουμπί, η κίνηση του καθίσματος και των εξωτερικών καθρεπτών θα διακοπεί.

Μνήμη κλειδιού* στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

Όλα τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς οδηγούς για να αποθηκεύσουν τις ρυθμίσεις για το κάθισμα οδηγού και τους εξωτερικούς καθρέπτεςΜόνο αν το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικό κάθισμα με λειτουργία μνήμης και αναδιπλούμενους ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέπτες και εσωτερικό καθρέπτη. Η ρύθμιση για το μηχανισμό στήριξης οσφυϊκής χώρας δεν αποθηκεύεται., βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση.

Άμεση ακινητοποίηση

Εάν το κάθισμα αρχίσει να κινείται κατά λάθος, πατήστε ένα από τα κουμπιά ρύθμισης για το κάθισμα ή τα κουμπιά μνήμης για να σταματήσει η κίνηση του καθίσματος.

Η επανεκκίνηση, προκειμένου το κάθισμα να φτάσει στη θέση που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη του κλειδιού, πραγματοποιείται πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί. Σε αυτή την περίπτωση, η πόρτα του οδηγού πρέπει να είναι ανοικτή.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύνθλιψης! Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τα κουμπιά. Κατά τη ρύθμιση του καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά, πίσω ή κάτω από το κάθισμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν κινδυνεύει να παγιδευτεί κανείς από τους επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα.

Θερμαινόμενα καθίσματα

Για τα θερμαινόμενα καθίσματα, βλ. Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και Θερμαινόμενο πίσω κάθισμα.


Σας βοήθησε αυτό;