Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Όργανα και κουμπιά ελέγχου

5 Αποτελέσματα

Όργανα και χειριστήρια, αριστεροτίμονο μοντέλο - επισκόπηση

Στην επισκόπηση μπορείτε να δείτε πού βρίσκονται οι οθόνες και τα χειριστήρια του αυτοκινήτου.

Πυξίδα*

Στην επάνω δεξιά γωνία του εσωτερικού καθρέπτη υπάρχει μια ένδειξη πυξίδας που εμφανίζει την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου.

Όργανα και χειριστήρια, δεξιοτίμονο μοντέλο - επισκόπηση

Στην επισκόπηση μπορείτε να δείτε πού βρίσκονται οι οθόνες και τα χειριστήρια του αυτοκινήτου.

Volvo Sensus

Το Volvo Sensus αποτελεί την καρδιά της προσωπικής εμπειρίας Volvo και σας συνδέει με το αυτοκίνητο και τον έξω κόσμο. Το Sensus παρέχει πληροφορίες, ψυχαγωγία και βοήθεια όταν χρειάζεται. Το Sensus περιλαμβάνει διαισθητικές λειτουργίες που βελτιώνουν τη μετακίνησή σας με το αυτοκίνητο και απλοποιούν την κατοχή του.