Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

4 Αποτελέσματα

Υπολογιστής ταξιδίου - στατιστικά διαδρομής*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα στατιστικά διαδρομής από τον υπολογιστή ταξιδίου μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας και παρέχουν μια γραφική απεικόνιση της κατανάλωσης καυσίμου.

video

Υπολογιστής ταξιδίου

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο υπολογιστής ταξιδιού του αυτοκινήτου καταγράφει και υπολογίζει τιμές όπως π.χ. απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα κατά την οδήγηση.

Υπολογιστής ταξιδίου - ψηφιακός πίνακας οργάνων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο υπολογιστής ταξιδιού του αυτοκινήτου καταγράφει και υπολογίζει τιμές όπως π.χ. απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα κατά την οδήγηση.

Υπολογιστής ταξιδίου - αναλογικός πίνακας οργάνων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο υπολογιστής ταξιδιού του αυτοκινήτου καταγράφει και υπολογίζει τιμές όπως π.χ. απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα κατά την οδήγηση.