Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

5 Αποτελέσματα

Επιθεώρηση και σέρβις του συστήματος αερίου κίνησης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα για το αέριο κίνησης πρέπει να επιθεωρείται τακτικά από εξουσιοδοτημένο συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Μετάβαση στη λειτουργία με αέριο*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στα αυτοκίνητα με κινητήρα Bi-Fuel, υπάρχει ένας διακόπτης για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας με αέριο (CNG - Compressed Natural Gas) και της λειτουργίας με βενζίνη. Βρίσκεται δίπλα στην κεντρική κονσόλα.

Bi-Fuel * - εισαγωγή στο αέριο κίνησης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες Bi-Fuel μπορούν να λειτουργήσουν είτε με αέριο είτε με βενζίνη. Το αέριο κίνησης μπορεί να είναι είτε βιοαέριο είτε φυσικό αέριο. Το αέριο κίνησης ονομάζεται επίσης CNG (Compressed Natural Gas).

Δείκτης καυσίμου για το αέριο κίνησης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η έκδοση του μοντέλου Bi-Fuel διαθέτει ξεχωριστό δείκτη καυσίμου για το αέριο κίνησης.

Πλήρωση αερίου κίνησης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά την πλήρωση αερίου κίνησης (CNG - Compressed Natural Gas) για αυτοκίνητα με κινητήρα Bi-Fuel.