Δρομολόγιο και διαδρομή

Πλοήγηση* - διαδρομή

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η διαδρομή μπορεί να εμφανίζεται με λεπτομέρειες ή ως επισκόπηση και μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικές διαδρομές. Μπορείτε να καταγράψετε τη διαδρομή για να την αποθηκεύσετε στη μνήμη του συστήματος.

Διαδρομή - αποφυγή

Με αυτή την επιλογή, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να αποφευχθεί το επόμενο τμήμα μιας διαδρομής που πλησιάζει. Η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές οδοί/δρόμοι - διαφορετικά η επισήμανση, ή μέρη αυτού, παραβλέπεται.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteAvoid.

Επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε:

Μαρκαρισμένο επιμέρους τμήμα.

Μαρκαρισμένο επιμέρους τμήμα.

 • Reroute - το σύστημα υπολογίζει μια άλλη διαδρομή στην οποία έχει συνυπολογιστεί το τμήμα που θέλετε να αποφευχθεί.
 • Longer - το επιμέρους τμήμα προς αποφυγή έχει επεκταθεί.
 • Shorter - το επιμέρους τμήμα προς αποφυγή έχει συμπτυχθεί.
 • Delete - τα μαρκαρισμένα επιμέρους τμήματα διαγράφονται και η διαδρομή επανέρχεται στην αρχική της έκδοση.

Εναλλακτικές διαδρομές

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteAlternative routes to destination.

Επιλέξτε μια προτεινόμενη διαδρομή ή Route type:

 • ECO with traffic adaption - προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου

  Σε συντονισμό με τις πληροφορίες από το Ραδιόφωνο οδικής κυκλοφορίας.

  .
 • Fast - προτεραιότητα στο σύντομο χρόνο μετακίνησης.
 • Fast with traffic adaption - σύντομος χρόνος μετακίνησης με ελάχιστες κυκλοφοριακές καθυστερήσεις

  Σε συντονισμό με τις πληροφορίες από το Ραδιόφωνο οδικής κυκλοφορίας.

  .
 • Short - προτεραιότητα στη σύντομη διαδρομή. Η διαδρομή μπορεί επίσης να ακολουθήσει μικρότερους δρόμους.

Επισκόπηση διαδρομής

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteRoute overview.

Εμφανίζονται πληροφορίες για τους ενδιάμεσους προορισμούς της διαδρομής και τον τελικό προορισμό.

Λεπτομερείς πληροφορίες διαδρομής

Εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα ανάμεσα σε δύο ενδιάμεσους προορισμούς, π.χ. έξοδοι και διασταυρώσεις.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteDetailed route information.

Εμφανίζονται πληροφορίες για τους ενδιάμεσους προορισμούς της διαδρομής και τον τελικό προορισμό.

Λεπτομερές επιμέρους τμήμα μιας διαδρομής.

Λεπτομερές επιμέρους τμήμα μιας διαδρομής.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση στον χάρτη και κύλιση στη διαδρομή:

 • Next - κύλιση μέχρι το επόμενο επιμέρους τμήμα.
 • Previous - κύλιση μέχρι το προηγούμενο επιμέρους τμήμα.
 • Zoom in/Zoom out - μεγεθύνει/μικραίνει την εικόνα του τρέχοντος επιμέρους τμήματος στο χάρτη.

Χάρτης υπολειπόμενης διαδρομής

Αυτή η λειτουργία δείχνει την υπολειπόμενη απόσταση για τη διαδρομή.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteMap of remaining route.

Εμφανίζεται μια εικόνα χάρτη που περιλαμβάνει την υπολειπόμενη απόσταση του δρομολογίου από την τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου.

Για τη λειτουργικότητα και τις διαθέσιμες λειτουργίες, βλ. ενότητα Μενού.

Καταγραφή διαδρομής

Καταγράψτε και αποθηκεύστε τη διαδρομή στη μνήμη του συστήματος πλοήγησης.

Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteRecord route.

Η καταγραφή αρχίζει. Το σύμβολο REC εμφανίζεται στην οθόνη όσο η καταγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να σταματήσει η καταγραφή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε RouteStop recording.

Η καταγεγραμμένη διαδρομή έχει αποθηκευτεί.

Μπορείτε να ανοίξετε τις καταγεγραμμένες διαδρομές στο μενού Set destinationStored locationRoutes.

Μπορείτε να εξάγετε/μεταφέρετε τα καταγεγραμμένα αρχεία σε ένα USB memory stickΣυνδεδεμένο στον πίσω αποθηκευτικό χώρο της κεντρικής κονσόλας. π.χ. για να τα αντιγράψετε στον πλοηγό GPS ενός άλλου οχήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Εισαγωγή/εξαγωγή αποθηκευμένων θέσεων.


Σας βοήθησε αυτό;