Δρομολόγιο και διαδρομή

Πλοήγηση* - σύμβολα σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εδώ παρατίθενται παραδείγματα πώς μπορεί να εμφανίζονται τα σύμβολα για διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος (POI).

Για να ρυθμίσετε ποια σύμβολα POI θα εμφανίζονται στον χάρτη, βλ. ενότητα Σημεία ενδιαφέροντος (POI) στον χάρτη.

Σημείωση

  • Το σύμβολο για ένα σημείο POI και ο αριθμός των σημείων POI διαφέρουν μεταξύ των διάφορων αγορών.
  • Κάποια σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται και άλλα να σταματήσουν να εμφανίζονται σε συνδυασμό με την ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού - μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλα τα σύμβολα για το συγκεκριμένο σύστημα χάρτη στο σύστημα του μενού SettingsMap optionsPOI symbolsSelected.

Παραδείγματα συμβόλων POI, ομαδοποιημένα σύμφωνα με τη λειτουργία κοινωνίας:

Car dealer/repair

Petrol station

Car repair

Parking

Tourist attraction

Golf

Cinema

Amusement park

Recreation

Restaurant

Bar or cafe

Shopping centre

Hotel

Railway transport

Railway station

Railway access

Airport

Bus station

Ferry terminal

Government or comunity facility

Government office

Police/emergency

Library

Hospital or health care facility

Pharmacy

Cash dispenser

ATM/Bank exchange

Post office

Education facility


Σας βοήθησε αυτό;