Πληροφορίες συστήματος

Πλοήγηση* - επισκόπηση μενού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επισκόπηση των πιθανών επιλογών και ρυθμίσεων στα μενού του συστήματος πλοήγησης.

Εμφανίζονται τρία από τα επίπεδα της δομής μενού. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα υπομενού, τα οποία σε αυτή την περίπτωση περιγράφονται στη σχετική ενότητα.

Ανοίξτε το σύστημα του μενού πατώντας το OK/MENU στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης.

Repeat voice guidance

Φωνητική καθοδήγηση

Set destination

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Home

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Address Country: City: Street: Number: Junction: Set single destination Add as waypoint Information Save

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Point of interest (POI) By name By category Near the car Along the route Near the destination Around point on map

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Stored location Set single destination Edit Delete Delete all

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Previous destination Set single destination Add as waypoint Information Save Delete Delete all

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Internet search

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Postcode Country: Postcode Street: Number: Junction: Set single destination Add as waypoint Information Save

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Latitude and longitude Format: Set single destination Add as waypoint Information Save

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Select point on map Set single destination Add as waypoint Save

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Travel guide Start guidance Details Photos Play audio Pause audio

Προσδιορίστε έναν προορισμό

Itinerary
Itinerary Start guidance Add another waypoint Clear itinerary

Δρομολόγιο

Route
Avoid Reroute Longer Shorter Delete

Διαδρομή

Alternative routes to destination

Διαδρομή

Route overview

Διαδρομή

Detailed route information Next Previous Zoom in Zoom out

Διαδρομή

Map of remaining route

Διαδρομή

Record route

ή

Stop recording

Διαδρομή

Traffic information

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

All traffic Traffic on map

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

Cancel guidance

ή

Resume guidance

Δρομολόγιο

Settings
Route options Route type Reroute on request Route proposals Use carpool lane Use express lane Avoid area Avoid motorways Avoid toll roads Avoid tunnels Avoid ferries Avoid car trains Avoid vignette obligation

Επιλογές διαδρομής

Map options Show full-screen map Map type Motorway information Position information Compass POI symbols Map colours Stored location on map

Επιλογές χάρτη

Guidance options Time of arrival format Street names in voice guidance Turn-by-turn navigation Automatic read out of traffic Audio fadeout Voice guidance Use simple voice guidance Speed camera warning Stored location notification Travel POI notification Guided tour notification

Επιλογές καθοδήγησης

System information

Πληροφορίες συστήματος

FAV key options

Αγαπημένα

Import/export stored locations

Εισαγωγή/εξαγωγή αποθηκευμένων θέσεων


Σας βοήθησε αυτό;