Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

6 Αποτελέσματα

Πλοήγηση* - χειρισμός

Βασικός χειρισμός του Sensus Navigation και παραδείγματα χρήσης.

Πλοήγηση* - φωνητική αναγνώριση

Παράδειγμα χειρισμού του συστήματος πλοήγησης μέσω φωνητικής αναγνώρισης.

Πλοήγηση* - κείμενο και σύμβολα στην οθόνη

Επεξήγηση κειμένου και συμβόλων που μπορεί να εμφανίζονται στον χάρτη.

Πλοήγηση* - περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων και χειριστήρια

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων ή τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα για να εισάγετε κείμενο και να μαρκάρετε επιλογές. Για παράδειγμα, εισάγετε πληροφορίες για μια διεύθυνση ή έναν ειδικό προορισμό.

Πλοήγηση* - πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

Το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας που μεταδίδονται από το Κανάλι μηνυμάτων οδικής κυκλοφορίας (TMC) το οποίο χρησιμοποιείται για δυναμικές κατευθυντήριες οδηγίες. Όταν συμβαίνουν καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι (π.χ. ατυχήματα, οδικά έργα), εμφανίζεται σχετική ένδειξη στην οθόνη, και όταν έχει οριστεί προορισμός, η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου. Ο επανυπολογισμός διαδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα ή να χρειάζεται επιβεβαίωση, βλ. Αναδρομολόγηση όταν ζητηθεί.

Sensus Navigation*

Βασική περιγραφή και επισκόπηση του Sensus Navigation.