Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Sensus Navigation

6 Αποτελέσματα

Πλοήγηση* - χειρισμός

Βασικός χειρισμός του Sensus Navigation και παραδείγματα χρήσης.

Πλοήγηση* - φωνητική αναγνώριση

Παράδειγμα χειρισμού του συστήματος πλοήγησης μέσω φωνητικής αναγνώρισης.

Πλοήγηση* - κείμενο και σύμβολα στην οθόνη

Επεξήγηση κειμένου και συμβόλων που μπορεί να εμφανίζονται στον χάρτη.

Πλοήγηση* - περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων και χειριστήρια

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων ή τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα για να εισάγετε κείμενο και να μαρκάρετε επιλογές. Για παράδειγμα, εισάγετε πληροφορίες για μια διεύθυνση ή έναν ειδικό προορισμό.

Sensus Navigation*

Βασική περιγραφή και επισκόπηση του Sensus Navigation.