Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Σύστημα κλιματισμού

8 Αποτελέσματα

Θέρμανση* του τιμονιού

Μπορείτε να θερμάνετε το τιμόνι μέσω του ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης.

Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα*

Το σύστημα θέρμανσης μπροστινών καθισμάτων διαθέτει τρεις θέσεις για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού και του συνοδηγού όταν κάνει κρύο.

Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού - ECC

Το ECC (Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού) διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία στο χώρο επιβατών και μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού. Η λειτουργία Auto χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας, του κλιματισμού, της ταχύτητας του ανεμιστήρα, της ανακυκλοφορίας και της κατανομής του αέρα.

Ρυθμίσεις μενού - σύστημα κλιματισμού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για έξι από τις λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού από την κεντρική κονσόλα.

Γενικές πληροφορίες για το σύστημα κλιµατισµού

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου κλιματισμού. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει ή θερμαίνει και αφυγραίνει τον αέρα στο χώρο επιβατών.

Σύστημα κλιματισμού - εντοπισμός βλαβών και επισκευή

Το σέρβις και τυχόν επισκευή του συστήματος κλιματισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Άνοιγμα όλων των παραθύρων

Η λειτουργία Άνοιγμα όλων των παραθύρων ανοίγει ή κλείνει όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για να αεριστεί γρήγορα το αυτοκίνητο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Θερμαινόμενο πίσω κάθισμα*

Το σύστημα θέρμανσης για τα πίσω ακριανά καθίσματα* διαθέτει τρεις θέσεις για μεγαλύτερη άνεση των επιβατών όταν κάνει κρύο.