Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

8 Αποτελέσματα

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - χρονοδιακόπτης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο χρονοδιακόπτης για το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και το καλοριφέρ χώρου επιβατών είναι συνδεδεμένος με το ρολόι του αυτοκινήτου.

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - άμεσος τερματισμός λειτουργίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών από την οθόνη πληροφοριών:

Συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης με καύσιμο*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει είτε ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης είτε ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης καυσίμου.

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός προετοιμάζει το σύστημα θέρμανσης, τον κινητήρα και το χώρο επιβατών του αυτοκινήτου πριν αρχίσετε να οδηγείτε έτσι, ώστε να μειωθεί τόσο η φθορά όσο και οι ανάγκες σε ενέργεια κατά τη διαδρομή.Ο θερμαντήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία απευθείας ή με το χρονοδιακόπτη.

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - άμεση έναρξη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών μπορεί να τεθεί απευθείας σε λειτουργία.

Ηλεκτρικό συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει είτε θερμαντήρα καυσίμου είτε ηλεκτρικό ανεξάρτητο θερμαντήρα.

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα οθόνης σχετικά με το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών διαφέρουν ανάλογα εάν ο πίνακας οργάνων είναι αναλογικός ή ψηφιακός.

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στις περιοχές που επικρατεί ψυχρό κλίμα, μπορεί να χρειάζεται ένα συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης για να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα και επαρκής θέρμανση στο χώρο επιβατών.