Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών

8 Αποτελέσματα

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - άμεσος τερματισμός λειτουργίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών από την οθόνη πληροφοριών:

Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - άμεση έναρξη

Το σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών μπορεί να τεθεί απευθείας σε λειτουργία.

Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης*

Στις περιοχές που επικρατεί ψυχρό κλίμα* , μπορεί να χρειάζεται ένα συμπληρωματικό σύστημα θέρμανσης για να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα και επαρκής θέρμανση στο χώρο επιβατών.