Αλλαγή τροχών

Αλλαγή τροχών - αφαίρεση τροχών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να αλλάξετε τους τροχούς του αυτοκινήτου π.χ. με χειμερινούς τροχούς/χειμερινά ελαστικά.

Εφεδρικός τροχός*

Ο προαιρετικός εφεδρικός τροχός παρέχεται σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, σε μια θήκη ή για αποθήκευση κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν μόνο αν έχει αγοραστεί εφεδρικός τροχός ως αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Εάν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει εφεδρικό τροχό - βλ. πληροφορίες σχετικά με την Έκτακτη επισκευή ελαστικού (TMK).

Ο εφεδρικός τροχός (προσωρινός) προορίζεται μόνο για προσωρινή χρήση και πρέπει να αντικατασταθεί από κανονικό τροχό το συντομότερο δυνατό. Η οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει όταν χρησιμοποιείται ο εφεδρικός τροχός. Ο εφεδρικός τροχός είναι μικρότερος από έναν κανονικό τροχό. Η απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος επηρεάζεται ανάλογα. Δώστε προσοχή σε υψηλά κράσπεδα και μην πλένετε το αυτοκίνητο σε αυτόματο πλυντήριο. Εάν ο εφεδρικός τροχός τοποθετηθεί στην μπροστινό άξονα, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσετε και αντιολισθητικές αλυσίδες. Στα οχήματα με τετρακίνηση, ο μηχανισμός μετάδοσης στον πίσω άξονα μπορεί να αποσυνδεθεί. Ο εφεδρικός τροχός δεν πρέπει να επισκευάζεται.

Η σωστή πίεση ελαστικών για τον εφεδρικό τροχό αναγράφεται στον πίνακα πιέσεων ελαστικών.

Σημαντικό

  • Μην υπερβαίνετε ποτέ τα 80 km/h (50 mph) όταν στο αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί εφεδρικός τροχός.
  • Δεν πρέπει ποτέ να οδηγείτε το αυτοκίνητο με περισσότερους από έναν προσωρινούς εφεδρικούς τροχούς.

Ο εφεδρικός τροχός βρίσκεται μέσα στο χώρο τοποθέτησης εφεδρικού τροχού με την εξωτερική πλευρά προς τα κάτω. Το πλαίσιο αφρώδους υλικού και ο εφεδρικός τροχός στερεώνονται στη θέση τους με την ίδια βίδα. Όλα τα εργαλεία περικλείονται σε ένα πλαίσιο αφρώδους υλικού.

Ο εφεδρικός τροχός παρέχεται μέσα σε μια θήκη η οποία πρέπει να είναι στερεωμένη στο δάπεδο του χώρου αποσκευών με ιμάντες.

Αυτοκίνητα με τέσσερις κρίκους συγκράτησης φορτίου.

Αυτοκίνητα με τέσσερις κρίκους συγκράτησης φορτίου.

Γυρίστε προς τα έξω τη λαβή στη θήκη του εφεδρικού τροχού προς το μέρος σας. Συνδέστε τα ραμμένα άγκιστρα του ιμάντα τάνυσης στους μπροστινούς κρίκους συγκράτησης φορτίου. Συνδέστε το μακρύ ιμάντα σε έναν από τους μπροστινούς κρίκους συγκράτησης φορτίου, περάστε τον ιμάντα διαγώνια πάνω από τον εφεδρικό τροχό και μέσα από την επάνω λαβή. Σφίξτε τον κοντό ιμάντα τάνυσης επάνω στο μακρύ ιμάντα. Συνδέστε τον πίσω κρίκο συγκράτησης φορτίου και σφίξτε τον.

Αφαίρεση του εφεδρικού τροχού κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών

Αναδιπλώστε το κάλυμμα του δαπέδου του χώρου αποσκευών.

Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης.

Ανασηκώστε και αφαιρέστε το πλαίσιο αφρώδους υλικού μαζί με τα εργαλεία.

Ανασηκώστε και αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό.

Αφαίρεση του εφεδρικού τροχού από τη θήκη

Λασκάρετε τους ιμάντες, ανασηκώστε τον εφεδρικό τροχό από το χώρο αποσκευών και αφαιρέστε τον από τη θήκη του.

Αναδιπλώστε το κάλυμμα του δαπέδου του χώρου αποσκευών.

Τραβήξτε προς τα πάνω τα εργαλεία και το γρύλο και αφαιρέστε τα από το πλαίσιο αφρώδους υλικού.

Αφαίρεση

Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο εάν πρόκειται να αντικαταστήσετε έναν τροχό σε σημείο από το οποίο διέρχονται πολλά αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο και ο γρύλος* πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια.

Τραβήξτε το χειρόφρενο και επιλέξτε όπισθεν, ή τη θέση P εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος είναι σε καλή κατάσταση και ότι τα σπειρώματα έχουν λιπανθεί επαρκώς και είναι καθαρά.

Σημείωση

Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε μόνο το γρύλο* που παραδίδεται μαζί με το αυτοκίνητο, το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα του γρύλου.

Στην πινακίδα αναγράφεται επίσης η μέγιστη ανυψωτική ικανότητά του σε ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ύψος ανύψωσης.

Βγάλτε τον γρύλο*, το μπουλονόκλειδο*, το εργαλείο αφαίρεσης για τα τάσια* και το εργαλείο για τις πλαστικές τάπες των μπουλονιών τροχού. Θα τα βρείτε στο πλαίσιο αφρώδους υλικού. Εάν επιλέξετε άλλο γρύλο, βλ. Ανύψωση του αυτοκινήτου.

Εργαλείο για την αφαίρεση των πλαστικών ταπών από τα μπουλόνια των τροχών.

Εργαλείο για την αφαίρεση των πλαστικών ταπών από τα μπουλόνια των τροχών.

Τοποθετήστε τάκους μπροστά και πίσω από τους τροχούς που θα παραμείνουν στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε συμπαγείς ξύλινους τάκους ή μεγάλες πέτρες για παράδειγμα.

Τα αυτοκίνητα με σιδερένιες ζάντες διαθέτουν αφαιρούμενα τάσια. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αφαίρεσης για να αγκιστρώσετε και να τραβήξετε κάθε τάσι ώστε να το αφαιρέσετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να τραβήξετε κάθε τάσι με το χέρι.

Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης με το μπουλονόκλειδο* μέχρι την τερματική θέση.

Σημαντικό

Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να βιδωθεί μέχρι τέρμα στο δυναμόκλειδο.

Αφαιρέστε τις πλαστικές τάπες από τα μπουλόνια τροχού με το ειδικό εργαλείο.

Λασκάρετε τα μπουλόνια του τροχού κατά ½-1 περιστροφή προς τα αριστερά με το μπουλονόκλειδο.

Προειδοποίηση

Ποτέ μην τοποθετείτε τίποτε ανάμεσα στο έδαφος και το γρύλο, ούτε και ανάμεσα στο γρύλο και το σημείο στήριξης του γρύλου.

Σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου υπάρχουν δύο σημεία στήριξης του γρύλου. Ανεβάστε το γρύλο έτσι, ώστε η πατούρα στο αμάξωμα να καταλήξει μέσα στην εγκοπή στην κεφαλή του γρύλου.

Σημαντικό

Το έδαφος πρέπει να είναι σταθερό, ομαλό και επίπεδο.

Ανυψώστε το αυτοκίνητο με το γρύλο, μέχρις ότου ο τροχός σηκωθεί εντελώς από το έδαφος. Αφαιρέστε τα μπουλόνια τροχού και ανασηκώστε τον τροχό για να τον αφαιρέσετε.

Προειδοποίηση

Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητο όταν είναι ανυψωμένο με γρύλο.

Οι επιβάτες δεν πρέπει να παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ αυτό ανυψώνεται με το γρύλο. Αν πρέπει να αλλάξετε ελαστικό σε σημείο με διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων, οι επιβάτες πρέπει να σταθούν σε ασφαλές σημείο.

Σημείωση

Ο συνήθης γρύλος του αυτοκινήτου έχει σχεδιαστεί μόνο για περιστασιακή, σύντομη χρήση, για παράδειγμα για την αλλαγή κλαταρισμένου ελαστικού, αλλαγή σε χειμερινά/θερινά ελαστικά κ.λπ. Μόνο ο γρύλος για το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανύψωση του αυτοκινήτου. Εάν πρόκειται να ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο πιο συχνά ή για περισσότερη ώρα απ' ό,τι χρειάζεται για να αλλάξετε λάστιχο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γρύλο συνεργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το γρύλο.


Σας βοήθησε αυτό;