Αλλαγή τροχών

Γρύλος*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για την ανύψωση του αυτοκινήτου χρησιμοποιείται ένας γρύλος, π.χ. για την αλλαγή ελαστικού.

Ο αυθεντικός γρύλος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την τοποθέτηση του εφεδρικού τροχού. Το σπείρωμα του γρύλου πρέπει να είναι πάντοτε καλά γρασαρισμένο.

Σημείωση

Ο συνήθης γρύλος του αυτοκινήτου έχει σχεδιαστεί μόνο για περιστασιακή, σύντομη χρήση, για παράδειγμα για την αλλαγή κλαταρισμένου ελαστικού, αλλαγή σε χειμερινά/θερινά ελαστικά κ.λπ. Μόνο ο γρύλος για το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανύψωση του αυτοκινήτου. Εάν πρόκειται να ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο πιο συχνά ή για περισσότερη ώρα απ' ό,τι χρειάζεται για να αλλάξετε λάστιχο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε γρύλο συνεργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το γρύλο.

Εργαλεία - επανατοποθέτηση στη θέση τους

Πρέπει να επανατοποθετείτε τα εργαλεία και το γρύλο* στη θέση τους αφού τα χρησιμοποιήσετε. Θα πρέπει να αναδιπλώσετε το γρύλο στη σωστή θέση, για να εξοικονομήσετε χώρο.

Σημαντικό

Τα εργαλεία και ο γρύλος* πρέπει να αποθηκεύονται στην ειδική θέση στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου όταν δεν χρησιμοποιούνται.


Σας βοήθησε αυτό;