Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2016 Late

Ελαστικά

19 Αποτελέσματα

Ελαστικά - δείκτες ταχύτητας

Κάθε ελαστικό μπορεί να αντέξει μια συγκεκριμένη ανώτατη ταχύτητα και, έτσι, υπάγεται σε έναν συγκεκριμένο δείκτη ταχύτητας (SS - Speed Symbol).

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)* - διόρθωση της χαμηλής πίεσης ελαστικών

Όταν το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) προειδοποιήσει τον οδηγό, η πίεση είναι πολύ χαμηλή σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

Ελαστικά - πίεση

Τα ελαστικά μπορούν να έχουν διαφορετικές πιέσεις, οι οποίες μετρώνται σε bar.

Έγκριση τύπου - σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)*

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου των αισθητήρων για το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών - TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) στον πίνακα.

Χειμερινά ελαστικά

Τα χειμερινά ελαστικά είναι ελαστικά σχεδιασμένα για οδήγηση σε χειμερινές συνθήκες.

Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών

Οι εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών για κάθε έκδοση κινητήρα αναγράφονται στον πίνακα.

Ελαστικά - δείκτης φορτίου

Ο δείκτης φορτίου δείχνει την ικανότητα ενός ελαστικού να φέρει συγκεκριμένο φορτίο.

Ελαστικά - συντήρηση

Μεταξύ άλλων, ο σκοπός των ελαστικών είναι να φέρουν φορτίο, να παρέχουν πρόσφυση στο οδόστρωμα, να αποσβένουν τους κραδασμούς και να προστατεύουν τη ζάντα από τη φθορά.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών*

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών σας προειδοποιεί με μια ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων όταν η πίεση είναι πολύ χαμηλή σε ένα ή περισσότερα από τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - συστάσεις

Συστάσεις για το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)* - κατάσταση ελαστικών

Με το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση των ελαστικών από την οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Ελαστικά - φορά περιστροφής

Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα για περιστροφή προς μία μόνο φορά, διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς περιστροφής.

Σύστημα επιτήρησης ελαστικών (TM)*

Το σύστημα TM (Tyre Monitor) ανιχνεύει την ταχύτητα περιστροφής των ελαστικών για να προσδιορίσει αν η πίεση στα ελαστικά είναι σωστή.

Ελαστικά - διαστάσεις

Οι διαστάσεις των ελαστικών του αυτοκινήτου είναι συγκεκριμένες, βλ. παραδείγματα στον παρακάτω πίνακα.

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)* - γενικές πληροφορίες

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)* - ρύθμιση (επαναβαθμονόμηση)

Το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) χρησιμοποιεί μια τιμή αναφοράς στην οποία βασίζεται η προειδοποίηση χαμηλής πίεσης ελαστικών.

Ελαστικά - δείκτες φθοράς πέλματος

Οι δείκτες φθοράς πέλματος δείχνουν την κατάσταση του βάθους πέλματος των ελαστικών.

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)* - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Σε ορισμένες αγορές, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συστήματος επιτήρησης πίεσης ελαστικών TPMS (Tyre Pressure Monitoring System).