Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

City Safety

12 Αποτελέσματα

City Safety

Το City Safety μπορεί να προειδοποιήσει τον οδηγό με οπτικά, ηχητικά και παλμικά σήματα ώστε να μπορέσει να ανιχνεύσει πεζούς, δικυκλιστές, μεγαλόσωμα ζώα και οχήματα που εμφανίζονται ξαφνικά - το αυτοκίνητο τότε επιχειρεί να φρενάρει αυτόματα, εκτός κι αν αντιδράσει ο ίδιος ο οδηγός σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Παράμετροι και επιμέρους λειτουργίες για το City Safety

Το City Safety μπορεί να αποφύγει μια σύγκρουση με ένα όχημα, έναν δικυκλιστή, έναν πεζό ή ένα ευμέγεθες ζώο μπροστά από το αυτοκίνητο, μειώνοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου με τη λειτουργία αυτόματης πέδησης.

Ρύθμιση της απόστασης προειδοποίησης για το City Safety

Το City Safety είναι πάντοτε ενεργοποιημένο, ωστόσο ο οδηγός μπορεί να επιλέξει την απόσταση προειδοποίησης για τη λειτουργία.

Μηνύματα για το City Safety

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το City Safety.

Περιορισμοί του City Safety

Η λειτουργία City Safety μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πέδηση από το City Safety για επερχόμενα οχήματα*

Το City Safety μπορεί να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε την πέδηση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που κάποιο επερχόμενο όχημα εισέλθει στη λωρίδα σας.

City Safety σε διερχόμενη κυκλοφορία

Το City Safety μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν στρίβει και όταν διασταυρωθεί με άλλο επερχόμενο όχημα σε διασταύρωση.

Περιορισμοί για το City Safety σε διερχόμενη κυκλοφορία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το City Safety μπορεί να δυσκολευτεί να βοηθήσει τον οδηγό να αντιμετωπίσει τους κινδύνους σύγκρουσης λόγω των επερχόμενων διασταυρούμενων οχημάτων.

City Safety υποβοήθηση διεύθυνσης για ελιγμό αποφυγής

Η υποβοήθηση διεύθυνσης City Safety μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να αλλάξει πορεία από ένα όχημα/εμπόδιο όταν η αποφυγή μιας σύγκρουσης δεν είναι εφικτή μόνο με πέδηση.

Περιορισμοί του City Safety ως προς την υποβοήθηση διεύθυνσης σε ελιγμούς αποφυγής

Σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργία City Safety μπορεί να είναι περιορισμένη και να μην παρέμβει π.χ.:

City Safety όταν οι ελιγμοί αποφυγής αποτρέπονται

Το City Safety έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον οδηγό φρενάροντας αυτόματα το αυτοκίνητο νωρίτερα, όταν η αποφυγή της σύγκρουσης δεν είναι εφικτή μόνο με ελιγμό αλλαγής πορείας.

Ανίχνευση εμποδίων με το City Safety

Τα εμπόδια που μπορεί να ανιχνεύσει το City Safety είναι οχήματα, δικυκλιστές, μεγάλα ζώα και πεζοί.