Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

Cruise control

7 Αποτελέσματα

Εναλλαγή μεταξύ Cruise control και Adaptive cruise control

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Adaptive Cruise Control (ACC* .

Cruise control

Το Cruise control (CC* ) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, ώστε η οδήγηση να είναι πιο χαλαρή σε αυτοκινητοδρόμους και σε μακρείς, ευθείς δρόμους με σταθερή ροή οχημάτων.

Ενεργοποίηση και έναρξη του Cruise Control

Η λειτουργία Cruise control (CC* ) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του cruise control

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control Cruise ControlCC.

Διαχείριση της ταχύτητας για το cruise control

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στο Cruise control (CC* ).

Επανενεργοποίηση του Cruise control από την κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC* ) προσωρινά έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Απενεργοποίηση του Cruise control και μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC* ) προσωρινά έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.