Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

8 Αποτελέσματα

Κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν πραγματοποιεί ελιγμούς σε στενά σημεία, απεικονίζοντας τυχόν εμπόδια μέσω της κάμερας και με τη μορφή γραφικών στην κεντρική οθόνη.

Έναρξη λειτουργίας της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα όταν επιλεγεί η όπισθεν ή χειροκίνητα με ένα από τα κουμπιά λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Συνιστώμενη συντήρηση της κάμερας συστήματος στάθμευσης

Οι κάμερες συστήματος στάθμευσης είναι τοποθετημένες δίπλα στη βάση της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας, στη μάσκα του ψυγείου και στους δύο εξωτερικούς καθρέπτες και χρειάζονται συγκεκριμένη συντήρηση.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη.

Περιορισμοί για την κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης

Η κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης δεν μπορεί να ανιχνεύει τα πάντα σε όλες τις περιπτώσεις και, για τον λόγο αυτό, η λειτουργία της μπορεί να είναι περιορισμένη.

Γραμμές υποβοήθησης στάθμευσης για την κάμερα συστήματος στάθμευσης

Οι κάμερες Υποβοήθησης στάθμευσης δείχνουν τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, εμφανίζοντας γραμμές στην οθόνη.

Προβολές των καμερών συστήματος στάθμευσης

Η λειτουργία μπορεί να εμφανίσει σύνθετη προβολή 360° και ξεχωριστές προβολές για κάθε μία από τις τέσσερις κάμερες: προβολή πίσω, μπροστινής, αριστερής ή δεξιάς κάμερας.

Πεδία αισθητήρων από το Park Assist Pilot για την κάμερα του συστήματος στάθμευσης

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, τότε στην προβολή 360° η απόσταση εμφανίζεται με έγχρωμα πεδία για κάθε αισθητήρα που καταγράφει εμπόδιο.