Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

Park Assist

6 Αποτελέσματα

Υποβοήθηση στάθμευσης*

Η λειτουργία Park Assist Pilot μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό όταν πραγματοποιεί ελιγμούς σε στενά σημεία, επισημαίνοντας την απόσταση μέχρι τυχόν εμπόδια με ηχητικά σήματα σε συνδυασμό με γραφικά στην κεντρική οθόνη.

Park Assist Pilot μπροστά, πίσω και στα πλάγια

Το Park Assist Pilot διαθέτει διαφορετικές παραμέτρους, ανάλογα ποιο τμήμα του αυτοκινήτου πλησιάζει σε εμπόδιο.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβοήθησης στάθμευσης.

Συνιστώμενη συντήρηση του Park Assist Pilot

Για τη βέλτιστη λειτουργία του Park Assist Pilot, οι σχετικοί αισθητήρες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με νερό και σαμπουάν αυτοκινήτου.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Οι ενδεικτικές λυχνίες και τα μηνύματα για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ή/και στην κεντρική οθόνη.

Περιορισμοί για το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης

Το Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης δεν μπορεί να ανιχνεύει τα πάντα σε όλες τις περιπτώσεις και, για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις.