Καύσιμο

Βενζίνη

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Βενζίνη

Η βενζίνη είναι ένα είδος καυσίμου που προορίζεται για αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρα.

Χρησιμοποιείτε μόνο βενζίνη γνωστών εταιρειών. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καύσιμο αμφίβολης ποιότητας. Η βενζίνη πρέπει να πληροί το πρότυπο EN 228.

Κωδικός για τη βενζίνη

Ο κωδικός σύμφωνα με το πρότυπο CEN EN16942 βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι του ρεζερβουάρ και θα αναγράφεται στις αντίστοιχες αντλίες καυσίμου και τα ρύγχη των αντλιών στα πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη το αργότερο έως το τέλος του 2018.

Αυτοί είναι οι κωδικοί για τα τρέχοντα στάνταρ καύσιμα στην Ευρώπη. Στα αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρα μπορεί να χρησιμοποιείται βενζίνη με τους παρακάτω κωδικούς:

P5-1646-x90-Sticker E5 for petrol

Η E5 είναι βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 2,7 % και αιθανόλη 5 % κατ' όγκο.

P5-1646-x90-Sticker E10 for petrol

Η E10 είναι βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 3,7 % και αιθανόλη 10 % κατ' όγκο.

Σημαντικό

  • Η χρήση του καυσίμου που περιέχει έως 10% αιθανόλης κατ' όγκο επιτρέπεται.
  • Η βενζίνη EN 228 E10 (μέγ. 10% αιθανόλης κατ' όγκο) είναι εγκεκριμένη για χρήση.
  • Η χρήση αιθανόλης πάνω από E10 (μέγ. 10% αιθανόλης κατ' όγκο) δεν επιτρέπεται, π.χ. η E85 δεν επιτρέπεται.

Αριθμός οκτανίων

  • Για κανονικές συνθήκες οδήγησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καύσιμο RON 95.
  • Για μέγιστες επιδόσεις και ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου, συνιστάται καύσιμο RON 98.
  • Η βενζίνη με αριθμό οκτανίων κάτω από RON 95 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Όταν οδηγείτε σε θερμοκρασίες πάνω από +38 °C (100 °F), συνιστάται να χρησιμοποιείτε καύσιμο με το μέγιστο δυνατό αριθμό οκτανίων για βέλτιστη απόδοση και μέγιστη οικονομία καυσίμου.

Σημαντικό

  • Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη για να μην υποστεί ζημιά ο καταλυτικός μετατροπέας.
  • Καύσιμα με μεταλλικά πρόσθετα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
  • Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα που δεν συνιστώνται από τη Volvo.

Σας βοήθησε αυτό;