Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

Κιβώτιο ταχυτήτων

9 Αποτελέσματα

Λειτουργία Kick-down

Το kick-down* χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση, π.χ. κατά την προσπέραση.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μετάδοση ισχύος) του αυτοκινήτου ανάμεσα στον κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς. Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι να αλλάζει τη σχέση μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Θέσεις σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, το σύστημα επιλέγει την κατάλληλη σχέση έτσι, ώστε η οδήγηση να είναι η βέλτιστη δυνατή. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

Τετρακίνηση*

Τετρακίνηση, AWD (All Wheel Drive), σημαίνει ότι και οι τέσσερις τροχοί του αυτοκινήτου περιστρέφονται ταυτόχρονα.

Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ο οδηγός επιλέγει την κατάλληλη σχέση χειροκίνητα, ανάλογα με την ταχύτητα και τις απαιτήσεις σε ισχύ τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αλλαγή σχέσης με τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι*

Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι συνεπικουρούν τον επιλογέα ταχυτήτων και σας επιτρέπουν να αλλάζετε σχέσεις χειροκίνητα χωρίς να παίρνετε τα χέρια σας από το τιμόνι.

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Aπενεργοποίηση του αυτόματου αναστολέα αλλαγής σχέσεων

Ακόμη κι αν το αυτοκίνητο δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, ο αναστολέας αυτόματης αλλαγής ταχυτήτων μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεγεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.