Κιβώτιο ταχυτήτων

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεγεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.

Για οικολογική οδήγηση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων, είναι σημαντικό να οδηγείτε έχοντας επιλεγμένη τη σωστή σχέση και να αλλάζετε σχέσεις έγκαιρα.

Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων δείχνει την τρέχουσα σχέση στην οθόνη του οδηγού και χρησιμοποιεί ένα βέλος ως ένδειξη πότε συνιστάται η επιλογή υψηλότερης σχέσης.

P5-1507-XC90 gear shift indicator 12 tum

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 12 ιντσών*.

P5-1617-S90-V90-XC90-Gear shift indicator up 8 DIM

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 8 ιντσών.

Με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

Το βέλος με φορά προς τα πάνω υποδεικνύει ότι συνιστάται επιλογή μεγαλύτερης σχέσης, ενώ το βέλος με φορά προς τα κάτω ότι συνιστάται επιλογή μικρότερης σχέσης.

P5-1646-S90-gear shift indicator 12 inch driver display

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 12 ιντσών*.

P5-1646-S90-gear shift indicator 8 inch driver display

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη οδηγού 8 ιντσών.


Σας βοήθησε αυτό;