Κιβώτιο ταχυτήτων

Κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Κιβώτιο ταχυτήτων

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μετάδοση ισχύος) του αυτοκινήτου ανάμεσα στον κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς. Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι να αλλάζει τη σχέση μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι κιβωτίου ταχυτήτων, μηχανικό και αυτόματο.

Το μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων της Volvo είναι εξατάχυτο και το αυτόματο κιβώτιο οκτατάχυτο. Ο αριθμός των αλλαγών σχέσεων σημαίνει ότι η ροπή του κινητήρα και το εύρος ισχύος μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δύο από τις σχέσεις είναι ταχύτητες overdrive, οι οποίες εξοικονομούν καύσιμο όταν οδηγείτε με σταθερές στροφές κινητήρα.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η οθόνη του οδηγού αντίστοιχα δείχνει ποια σχέση ή θέση χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σημαντικό

Για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, η θερμοκρασία λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων ελέγχεται. Αν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου - ακολουθήστε τη σύσταση που εμφανίζεται.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.

Λυχνία

Ερμηνεία

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol- transmission

Πληροφορίες ή μήνυμα σφάλματος για το κιβώτιο ταχυτήτων. Ακολουθήστε τη σύσταση του συστήματος.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει ζεσταθεί ή έχει υπερθερμανθεί. Ακολουθήστε τη σύσταση του συστήματος.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Μειωμένη απόδοση/Επιδόσεις επιτάχυνσης μειωμένες

Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, το αυτοκίνητο μπορεί να εισέλθει σε λειτουργία Limp home με μειωμένη ισχύ του κινητήρα για να αποτραπεί η ζημιά στο σύστημα μετάδοσης.


Σας βοήθησε αυτό;