Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

Δίχτυ ασφαλείας, πλέγμα ασφαλείας και κάλυμμα χώρου αποσκευών

4 Αποτελέσματα

Χειρισμός του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Υπάρχουν δύο θέσεις επέκτασης για το κάλυμμα του χώρου αποσκευών - μια θέση πλήρους κάλυψης και μια θέση φόρτωσης, στην οποία το κάλυμμα συμπτύσσεται κατά ένα μέρος για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση πιο μέσα στον χώρο αποσκευών.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στη θέση επέκτασης, το κάλυμμα του χώρου αποσκευών αποκρύπτει τον χώρο αποσκευών.

Τοποθέτηση και αφαίρεση των πλεγμάτων ασφαλείας*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το πλέγμα ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο ή σε κατοικίδια που βρίσκονται στον χώρο αποσκευών να εκτιναχθούν προς τα εμπρός στον χώρο επιβατών.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το δίχτυ ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο να εκτιναχθεί προς τα εμπρός στον χώρο επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.