Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

Online υπηρεσίες

7 Αποτελέσματα

Εφαρμογές

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και διαμοιρασμός δεδομένων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Την πρώτη φορά που ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές τίθενται σε λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις κεφαλίδες Όροι και προϋποθέσεις και Διαμοιρασμός δεδομένων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμοιρασμού δεδομένων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ο απαιτούμενος διαμοιρασμός δεδομένων για υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρυθμίσεων της κεντρικής οθόνης.

Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Volvo ID είναι ένας προσωπικός κωδικός αναγνώρισης που παρέχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

video

Δημιουργία και καταχώρηση ενός Volvo ID

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID με διαφορετικούς τρόπους. Αν το Volvo ID δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα volvocars.com ή με την εφαρμογή Volvo On Call, το Volvo ID πρέπει επίσης να καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο για να είναι εφικτή η χρήση των διάφορων υπηρεσιών Volvo ID.

Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Με το αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ο οδηγός μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο (RTTI).

Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Volvo On Call παρέχει απευθείας επικοινωνία με το αυτοκίνητο, καθώς και πρόσθετη άνεση και βοήθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.