Μπροστινό κάθισμα

Ρύθμιση* του μήκους της έδρας του μπροστινού καθίσματος

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρύθμιση* του μήκους της έδρας του μπροστινού καθίσματος

Ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο εξοπλισμού, το μήκος της έδρας του καθίσματος ρυθμίζεται είτε από το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών* στο πλάι της έδρας του καθίσματος είτε χειροκίνητα από ένα χειριστήριο στην μπροστινή πλευρά της έδρας του καθίσματος.

Ρύθμιση του μήκους της έδρας του καθίσματος από το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών

P5-1817-Multifunction fron seat - sidebolster

Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, βρίσκεται στο πλάι της έδρας του καθίσματος.

Ενεργοποιήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, περιστρέφοντας το κουμπί προς τα πάνω/κάτω. Οι προβολή ρυθμίσεων καθίσματος θα εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη.

Επιλέξτε Προέκτ μαξ στην προβολή ρυθμίσεων καθισμάτων.

  • Πατήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού τεσσάρων κατευθύνσεων , για να εκταθεί η έδρα του καθίσματος.
  • Πατήστε το πίσω τμήμα του κουμπιού τεσσάρων κατευθύνσεων , για να συμπτυχθεί η έδρα του καθίσματος.

Ρύθμιση του μήκους της έδρας του καθίσματος χειροκίνητα

P5-1817-SPA-handle for adjusting thigh support

Χειριστήριο για τη ρύθμιση της έδρας του καθίσματος.

Πιάστε τη λαβή στην μπροστινή πλευρά του καθίσματος και τραβήξτε την προς τα πάνω.

Ρυθμίστε το μήκος της έδρας του καθίσματος.

Αφήστε τη λαβή και βεβαιωθείτε ότι η έδρα του καθίσματος έχει φτάσει στη σωστή θέση.


Σας βοήθησε αυτό;