Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών χώρων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών χώρων

Το κλείδωμα προσωπικών χώρων ενεργοποιείται με το κουμπί λειτουργίας στην κεντρική οθόνη και με έναν προαιρετικό κωδικό PIN.

Σημείωση

Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση I για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος προσωπικών χώρων.

Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά

Πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό ασφαλείας την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία. Μπορείτε στη συνέχεια να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προσωπικών χώρων αν έχετε χάσει ή ξεχάσει τον κωδικό PIN που έχετε επιλέξει. Ο κωδικός ασφαλείας λειτουργεί ως κωδικός PUK για όλους τους επακόλουθους κωδικούς PIN που θα οριστούν για τη λειτουργία κλειδώματος προσωπικών χώρων.

Φυλάξτε τον κωδικό ασφαλείας σε ασφαλές σημείο.

Για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό ασφαλείας:

Πατήστε το κουμπί για το κλείδωμα προσωπικών χώρων στην προβολή λειτουργιών.

P5-1646-x90-function button private locking

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας που θέλετε.

Ο κωδικός ασφαλείας αποθηκεύτηκε. Η λειτουργία κλειδώματος προσωπικών χώρων είναι πλέον έτοιμη για ενεργοποίηση.

Αν το σύστημα έχει μηδενιστεί, τότε η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών χώρων

Πατήστε το κουμπί για το κλείδωμα προσωπικών χώρων στην προβολή λειτουργιών.

P5-1646-x90-function button private locking

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Εισαγάγετε τον κωδικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να ξεκλειδωθεί η πόρτα του χώρου αποσκευών μετά το κλείδωμα και πατήστε στο Επιβεβ.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι κλειδωμένη. Ως επιβεβαίωση του κλειδώματος, ανάβει μια πράσινη ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί στην προβολή λειτουργιών.

Απενεργοποίηση του κλειδώματος προσωπικών χώρων

Πατήστε το κουμπί για το κλείδωμα προσωπικών χώρων στην προβολή λειτουργιών.

P5-1646-x90-function button private locking

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Εισάγετε τον κωδικό που χρησιμοποιήθηκε για το κλείδωμα και πατήστε στο Επιβεβ.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ξεκλειδωμένη. Ως επιβεβαίωση του ξεκλειδώματος, η πράσινη ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί στην προβολή λειτουργιών σβήνει.

Σημείωση

Αν έχετε χάσει/ξεχάσει τον κωδικό PIN ή αν έχετε εισάγει λανθασμένο κωδικό PIN περισσότερες από τρεις φορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ασφαλείας για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προσωπικών χώρων.

Σημείωση

Αν το κλείδωμα προσωπικών χώρων είναι ενεργοποιημένο και το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί μέσω του Volvo On Call* ή της εφαρμογής Volvo On Call*, το κλείδωμα προσωπικών χώρων θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.


Σας βοήθησε αυτό;