Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Επιβεβαίωση κλειδώματος

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Επιβεβαίωση κλειδώματος

Όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο, τα φλας επιβεβαιώνουν ότι το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα πραγματοποιήθηκε σωστά.

Εξωτερική ένδειξη

Κλείδωμα

  • Τα αλάρμ του αυτοκινήτου αναβοσβήνουν ως ένδειξη του κλειδώματος και της αναδίπλωσης των εξωτερικών καθρεπτών

    Μόνο για αυτοκίνητα με ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες.

    .

Ξεκλείδωμα

  • Τα αλάρμ του αυτοκινήτου αναβοσβήνουν δύο φορές ως ένδειξη του ξεκλειδώματος και της εκδίπλωσης των εξωτερικών καθρεπτών

    Μόνο για αυτοκίνητα με ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες.

    .

Όλες οι πόρτες, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το καπό του κινητήρα πρέπει να είναι κλειστά για να υπάρξει ένδειξη ότι το αυτοκίνητο έχει κλειδωθεί. Αν το κλείδωμα πραγματοποιηθεί όταν είναι κλειστή μόνο η πόρτα του οδηγούΔεν ισχύει για αυτοκίνητα με κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless (Passive Entry*)., το αυτοκίνητο θα κλειδωθεί αλλά η ένδειξη κλειδώματος με τα αλάρμ θα ενεργοποιηθεί μόνο αφότου κλείσουν όλες οι πόρτες, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το καπό του κινητήρα.

Λυχνία κλειδώματος και συναγερμού

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)

Η λυχνία κλειδώματος και συναγερμού στο ταμπλό δείχνει την κατάσταση του συστήματος συναγερμού.

Το παρατεταμένο αναβοσβήσιμο είναι ένδειξη κλειδώματος του αυτοκινήτου. Όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί, η λυχνία αναβοσβήνει στιγμιαία και παλμικά.

Άλλη ένδειξη

Ο φωτισμός απομάκρυνσης και ο φωτισμός προσέγγισης παρέχουν επίσης ένδειξη κλειδώματος και ξεκλειδώματος.

Ένδειξη στα κουμπιά κλειδώματος

Μπροστινή πόρτα

16w17 - P5 - Central locking front door

Κουμπιά κλειδώματος με ενδεικτική λυχνία στην μπροστινή πόρτα.

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη στο κουμπί κλειδώματος στην πόρτα του οδηγού ή του συνοδηγού, σημαίνει ότι όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες. Αν ανοίξει οποιαδήποτε από τις πόρτες, η λυχνία σβήνει και στις δύο πόρτες.

Στην πίσω πόρτα*

16w17 - P5 - Central locking rear door

Κουμπί κλειδώματος με ενδεικτική λυχνία στην πίσω πόρτα.

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη στο κουμπί κλειδώματος σε οποιαδήποτε από τις δύο πόρτες, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πόρτα είναι κλειδωμένη. Αν ξεκλειδωθεί οποιαδήποτε από τις πόρτες, η λυχνία σε αυτή την πόρτα θα σβήσει ενώ οι υπόλοιπες θα παραμείνουν αναμμένες.


Σας βοήθησε αυτό;