Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Μηνύματα για το BLIS

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μηνύματα για το BLIS

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το BLISBlind Spot Information.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα.

Μήνυμα

Ερμηνεία

Αισθητ. τυφλών σημ.

Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Πρέπει να απευθυνθείτε σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σύστ τυφλ σημ απεν

Τρέιλερ προσαρτημένο

Το BLIS και το CTA έχουν απενεργοποιηθεί διότι συνδέθηκε τρέιλερ στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί που βρίσκεται στο κέντρο στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αν το μήνυμα παραμείνει: Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;