Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

Φωνητική αναγνώριση

7 Αποτελέσματα

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Εντολές φωνητικής αναγνώρισης για το σύστημα κλιματισμού π.χ. για την αλλαγή θερμοκρασίας, την ενεργοποίηση θερμαινόμενου καθίσματος* ή την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Αναγνώριση φωνής

Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τον φωνητικό χειρισμό για να χειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες στο ηχοσύστημα, το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth, το σύστημα κλιματισμού και το σύστημα πλοήγησης της Volvo*.

video

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικού χειρισμού επιλέγονται εδώ.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

video

Φωνητικός χειρισμός

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές.