Φωνητική αναγνώριση

Φωνητικός χειρισμός

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Φωνητικός χειρισμός

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

του συστήματος πλοήγησης*

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές.

Πατήστε στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού και πείτε μια από τις παρακάτω εντολές:

 • Πλοήγηση” - αρχίζει έναν διάλογο πλοήγησης και εμφανίζει παραδείγματα εντολών.
 • "Take me home" - παρέχεται καθοδήγηση προς τη θέση Σπίτι.
 • "Go to [Πόλη]" - ορίζει μια πόλη ως προορισμό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι την Αθήνα".
 • "Go to [Διεύθυνση]" - ορίζει μια διεύθυνση ως προορισμό. Η διεύθυνση πρέπει να περιέχει πόλη και οδό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι την Αθήνα, Πανεπιστημίου 5".
 • "Add intersection" - αρχίζει έναν διάλογο όπου πρέπει να προσδιοριστούν δύο οδοί. Το σημείο διασταύρωσης των οδών που έχουν προσδιοριστεί ορίζεται τότε ως προορισμός.
 • "Go to [Ταχυδρομικός κώδικας]" - ορίζει έναν ταχυδρομικό κώδικα ως προορισμό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι τον 1 2 3 4 5".
 • "Go to [επαφή]" - ορίζει μια διεύθυνση από τον τηλεφωνικό κατάλογο ως προορισμό. Παράδειγμα "Οδήγηση μέχρι τον Robyn Smith".
 • "Search [κατηγορία POI]" - Πραγματοποιεί αναζήτηση για παρακείμενα σημεία ενδιαφέροντος (POI) σε μια συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. εστιατόρια)

  Ο χρήστης έχει την επιλογή να μαρκάρει ένα σημείο POI ή να το ορίσει ως προορισμό.

  . Για την ταξινόμηση της λίστας κατά τη διαδρομή - πείτε "Κατά μήκος της διαδρομής", όταν εμφανιστεί η λίστα αποτελεσμάτων.
 • "Search [κατηγορία POI] σε [Πόλη]" - πραγματοποιεί αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος (POI) σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και πόλη. Η λίστα αποτελεσμάτων ταξινομείται σύμφωνα με το κέντρο της πόλης. Παράδειγμα "Αναζήτηση εστιατορίου στην Αθήνα".
 • "Search [Όνομα POI]". Παράδειγμα "Αναζήτηση του Εθνικού Κήπου".
 • "Change country/Change state

  Στις ευρωπαϊκές χώρες, αντί για την “Πολιτεία” χρησιμοποιείται η επιλογή “Χώρα”.

  ,

  Για τη Βραζιλία και την Ινδία, η περιοχή αναζήτησης αλλάζει μέσω της κεντρικής οθόνης.

  " - αλλάζει την περιοχή αναζήτησης για την πλοήγηση.
 • "Show favourites" - εμφανίζει τις αγαπημένες θέσεις στην οθόνη του οδηγού.
 • "Clear itinerary" - διαγράφει όλους τους αποθηκευμένους ενδιάμεσους προορισμούς και τον τελικό προορισμό σε ένα δρομολόγιο.
 • "Repeat voice guidance" - επαναλαμβάνει την τελευταία καθοδήγηση που έχετε εκφωνήσει.
 • "Turn off voice guidance" - απενεργοποιεί τη φωνητική καθοδήγηση.
 • "Turn on voice guidance" - αρχίζει τη φωνητική καθοδήγηση που είχε απενεργοποιηθεί.

Σας βοήθησε αυτό;