Φωνητική αναγνώριση

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

Για να ορίσετε μια επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο, η εντολή φωνητικής αναγνώρισης πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες της επαφής που έχουν καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Αν μια επαφή, π.χ. Robyn Smith, διαθέτει αρκετούς αριθμούς τηλεφώνου, τότε μπορείτε να αναφέρετε και την κατηγορία αριθμού, π.χ. Home ή Mobile: "Call Robin Smith Mobile".

Πατήστε και πείτε μία από τις παρακάτω εντολές:

  • "Call [επαφή]" - καλεί την επιλεγμένη επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
  • "Call [αριθμός τηλεφώνου]" - καλεί τον αριθμό τηλεφώνου.
  • "Recent calls" - εμφανίζει τη λίστα κλήσεων.
  • "Read message" - ανάγνωση μηνύματος. Αν υπάρχουν διάφορα μηνύματα - επιλέξτε ποιο μήνυμα θέλετε να εκφωνηθεί.
  • "Message to [επαφή]" ζητείται από τους χρήστες να πουν ένα σύντομο μήνυμα. Το μήνυμα κατόπιν επαναλαμβάνεται δυνατά και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να στείλει

    Μόνο συγκεκριμένα τηλέφωνα μπορούν να μεταδίδουν μηνύματα από το αυτοκίνητο. Για τη συμβατότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.volvocars.com.

    ή να αναθεωρήσει το μήνυμα. Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Σας βοήθησε αυτό;