Φωνητική αναγνώριση

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

P5–1507–Voice control symbol

Πατήστε το κουμπί στο τιμόνι για τη φωνητική αναγνώριση για να ενεργοποιηθεί το σύστημα και να αρχίσει ένας διάλογος χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.

Θυμηθείτε τα εξής:

 • Μιλήστε μετά τον ηχητικό τόνο με κανονική φωνή και κανονικό ρυθμό.
 • Μην ομιλείτε όταν το σύστημα απαντά (το σύστημα δεν μπορεί να κατανοήσει τις εντολές σε αυτό το διάστημα).
 • Αποφύγετε τον θόρυβο υποβάθρου στον χώρο επιβατών, έχοντας κλειστές τις πόρτες, τα παράθυρα και την πανοραμική οροφή*.

Η φωνητική αναγνώριση μπορεί να απενεργοποιηθεί ως εξής:

 • αν πείτε "Cancel".
 • με ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί φωνητικής αναγνώρισης στο τιμόνι .

Για να επισπεύσετε την επικοινωνία και να παρακάμψετε τα μηνύματα προτροπής από το σύστημα, πατήστε το κουμπί στο τιμόνι για τη φωνητική αναγνώριση όταν το σύστημα ομιλεί και πείτε την επόμενη εντολή.

Παράδειγμα χειρισμού μέσω φωνητικής αναγνώρισης

Πατήστε , πείτε "Call [Όνομα] [Επώνυμο] [κατηγορία αριθμού]" - καλεί την επιλεγμένη επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Αν στην επαφή έχουν καταχωρηθεί πολλοί αριθμοί τηλεφώνου (π.χ. Οικία, Κινητό, Εργασία), πρέπει να προσδιορίσετε τη σωστή κατηγορία.

Πατήστε και πείτε "Call Robin Smith Mobile".

Εντολές/φράσεις

Οι παρακάτω εντολές είναι πάντοτε διαθέσιμες για χρήση:

 • "Repeat" - επαναλαμβάνει την τελευταία φωνητική οδηγία στον τρέχοντα διάλογο.
 • "Cancel" - διακόψτε τον διάλογο
 • "Help" - αρχίζει έναν διάλογο βοήθειας. Το σύστημα απαντά με τις εντολές που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα κατάσταση, με μια προτροπή ή ένα παράδειγμα.

Εντολές για συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως για το τηλέφωνο και το ραδιόφωνο, περιγράφονται σε ειδικές ενότητες.

Αριθμοί

Οι εντολές για τους αριθμούς εκφωνούνται διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να χειριστείτε:

 • Οι αριθμοί τηλεφώνου και οι ταχυδρομικοί κώδικες πρέπει να εκφωνούνται ξεχωριστά, ένα ψηφίο κάθε φορά, π.χ. μηδέν τρία ένα δύο δύο τέσσερα τέσσερα τρία (03122443).
 • Τους αριθμούς κατοικίας μπορείτε να τους εκφωνείτε με κάθε ψηφίο ξεχωριστά ή κανονικά, π.χ. δύο δύο ή είκοσι δύο (22). Στα Αγγλικά και τα Ολλανδικά, μπορείτε να πείτε αρκετούς αριθμούς μαζί στη σειρά, π.χ. είκοσι δύο είκοσι δύο (22 22). Στα Αγγλικά, μπορείτε επίσης να πείτε μαζί ζεύγη ή τριπλούς αριθμούς, π.χ. δύο μηδενικά (00). Οι αριθμοί πρέπει να εμπίπτουν στο εύρος 0-2300.
 • Μπορείτε να εκφωνείτε τις συχνότητες ως ενενήντα οκτώ κόμμα οκτώ (98,8), εκατόν τέσσερα κόμμα δύο (104,2).

Σας βοήθησε αυτό;