Φωνητική αναγνώριση

Ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικού χειρισμού επιλέγονται εδώ.

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα παρακάτω:

  • Επανάληψη φωνητικής εντολής
  • Φύλο
  • Ταχύτητα ομιλίας

Ρυθµίσεις ήχου

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις ήχου στις:

Ρυθμίσεις γλώσσας

Η φωνητική αναγνώριση δεν λειτουργεί με όλες τις γλώσσες. Οι γλώσσες με τις οποίες λειτουργεί η φωνητική αναγνώριση επισημαίνονται με ένα εικονίδιο στη λίστα γλωσσών - .

Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει επίσης τα κείμενα των μενού, των μηνυμάτων και της βοήθειας.


Σας βοήθησε αυτό;