Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

9 Αποτελέσματα

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ για την Προειδοποίηση απόστασης

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) , στο παρμπρίζ προβάλλεται ένα σύμβολο για όση ώρα η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα είναι μικρότερη από την προκαθορισμένη τιμή.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ για το Adaptive cruise control αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display), η προειδοποίηση εμφανίζεται στο παρμπρίζ με ένα σύμβολο που αναβοσβήνει.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) για το Pilot Assist αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display), η προειδοποίηση εμφανίζεται στο παρμπρίζ με ένα σύμβολο που αναβοσβήνει.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) λειτουργεί επικουρικά με την οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου και προβάλλει πληροφορίες από την οθόνη του οδηγού πάνω στο παρμπρίζ. Η προβαλλόμενη εικόνα είναι ορατή μόνο από τη θέση του οδηγού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) όταν το αυτοκίνητο έχει τεθεί σε λειτουργία.

Ρυθμίσεις για την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την προβολή των ενδείξεων στο παρμπρίζ.

Χρήση της αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Αν οι θέσεις για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) έχουν αποθηκευτεί, μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας απλώς τα κουμπιά μνήμης.

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) στα κουμπιά μνήμης.

Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).