Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

8 Αποτελέσματα

Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο.

Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της διαδρομής

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται μια λίστα με σημεία ενδιαφέροντος (POI) κατά μήκος της διαδρομής στο σύστημα πλοήγησης.

Δρομολόγιο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το δρομολόγιο είναι η διαδρομή που προτείνεται στο σύστημα πλοήγησης όταν ο χρήστης εισάγει έναν προορισμό.

Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορείτε να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές στο σύστημα πλοήγησης ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τροποποίηση ή διαγραφή του δρομολογίου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορείτε να αφαιρέσετε τους ενδιάμεσους προορισμούς ή ολόκληρο το δρομολόγιο στο σύστημα πλοήγησης, ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εμφάνιση δρομολογίου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει η δυνατότητα το δρομολόγιο να εμφανίζεται στο σύστημα πλοήγησης στη διάρκεια της πλοήγησης.

Εμφάνιση σημείων καθοδήγησης στο δρομολόγιο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μια λίστα με τα μελλοντικά σημεία καθοδήγησης του δρομολογίου βοηθά τον οδηγό να προγραμματίζει τους επερχόμενους ελιγμούς έγκαιρα.

Επιλογή παράκαμψης στο σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αν ο οδηγός θέλει να αποφύγει το πλησιέστερο τμήμα μιας διαδρομής, π.χ. επειδή ο δρόμος είναι κλειστός, μπορεί να επιλέξει παράκαμψη.