Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

11 Αποτελέσματα

Sensus Navigation*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το Sensus Navigation είναι ένα δορυφορικό σύστημα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και πλοήγησης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το σύστημα πλοήγησης ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα του οδηγού και απενεργοποιείται μόνο όταν ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο και το κλειδώσει.

video

Φωνητικός χειρισμός του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι ακόλουθες είναι ορισμένες από τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα πλοήγησης Sensus Navigation.

Σύμβολα και κουμπιά στο σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στον χάρτη στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται σύμβολα και χρώματα, που παρέχουν πληροφορίες για διάφορους δρόμους και για την περιοχή γύρω από το αυτοκίνητο και τη διαδρομή. Μια γραμμή εργαλείων με διαφορετικά κουμπιά για διαφορετικές ρυθμίσεις βρίσκεται στα αριστερά.

Άδεια χρήσης για το σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η άδεια αποτελεί σύμβαση που παρέχει το δικαίωμα χρήσης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή το δικαίωμα χρήσης του δικαιώματος ενός τρίτου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Πνευματικά δικαιώματα για το σύστημα πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σύστημα πλοήγησης* στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. από την κεντρική οθόνη.

Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. από την οθόνη του οδηγού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το σύστημα πλοήγησης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του οδηγού, όταν οριστεί ένας προορισμός. Το σύστημα πλοήγησης μπορεί επίσης να εμφανίζεται χωρίς να έχει οριστεί προορισμός.

Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).