Προδιαγραφές κινητήρα

Ψυκτικό υγρό - προδιαγραφές

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ψυκτικό υγρό - προδιαγραφές

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Προαναμεμιγμένο ψυκτικό εγκεκριμένο από τη Volvo. Αν το ψυκτικό υγρό είναι συμπυκνωμένο, αναμίξτε το με 50% νερόΗ ποιότητα νερού πρέπει να πληροί το πρότυπο STD 1285.1.. Συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Διανομέα της Volvo, αν δεν είστε σίγουροι.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικό υγρό εγκεκριμένο από τη Volvo, για να αποφευχθεί η ζημιά στο σύστημα ψύξης, προβλήματα στον κινητήρα, κ.λπ.

Προειδοποίηση

Επικίνδυνο, σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όργανα (νεφρούς). Το προϊόν περιέχει αιθυλενογλυκόλη, αναστολέα, εμετική ουσία, νερό, κ.λπ.


Σας βοήθησε αυτό;