Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

5 Αποτελέσματα

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και υγρό ψεκαστήρων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σε συνδυασμό με το υγρό ψεκαστήρων, οι υαλοκαθαριστήρες χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την ορατότητα καθώς και τη δέσμη των προβολέων.

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων στη θέση ρύθμισης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων του παρμπρίζ πρέπει να βρίσκονται στη θέση ρύθμισης (κάθετη θέση), π.χ. όταν πρέπει να αντικατασταθούν.

Πλήρωση υγρού ψεκαστήρων

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Το υγρό ψεκαστήρων χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προβολέων και του μπροστινού και του πίσω παρμπρίζ. Πρέπει να χρησιμοποιείται υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό, όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από το σημείο πήξης.

Αντικατάσταση του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα, πίσω παρμπρίζ

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων απομακρύνουν το νερό από το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ. Μαζί με το υγρό ψεκαστήρων, καθαρίζουν τα παρμπρίζ και διασφαλίζουν την ορατότητα για την οδήγηση. Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων μπροστινού και πίσω παρμπρίζ μπορούν να αντικατασταθούν.

Αντικατάσταση των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων απομακρύνουν το νερό από το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ. Μαζί με το υγρό ψεκαστήρων, καθαρίζουν τα παρμπρίζ και διασφαλίζουν την ορατότητα για την οδήγηση. Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων μπροστινού και πίσω παρμπρίζ μπορούν να αντικατασταθούν.