Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019

Χειριστήρια κλιματισμού για τον χώρο επιβατών

10 Αποτελέσματα

Ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος κλιματισμού

Όταν το αυτόματο σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο, ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες κλιματισμού πραγματοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για τα πίσω καθίσματα*

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το πίσω κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος κλιματισμού

Ο κλιματισμός ψύχει και αφυγραίνει τον εισερχόμενο αέρα όπως είναι απαραίτητο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ρύθμισης ώρας για την ανακυκλοφορία αέρα

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας για τα πίσω καθίσματα*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους βαθμούς που θέλετε για τις ζώνες κλιματισμού των πίσω καθισμάτων.

Ρύθμιση θερμοκρασίας για το μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους βαθμούς που θέλετε για τις ζώνες κλιματισμού των μπροστινών καθισμάτων.

Συγχρονισμός θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία στις διαφορετικές ζώνες κλιματισμού του αυτοκινήτου μπορεί να συγχρονιστεί με τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στην πλευρά του οδηγού.

Αλλαγή της κατανομής αέρα

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή αέρα χειροκίνητα αν χρειάζεται.