Σύστημα θέρμανσης

Καλοριφέρ*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Καλοριφέρ*

Το σύστημα θέρμανσης συμβάλλει ώστε να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία στον κινητήρα και τον χώρο επιβατών πριν και κατά την οδήγηση.

Το σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνει δύο υπολειτουργίες:

  • Σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση - θερμαίνει τον χώρο επιβατών και τον κινητήρα, αν είναι απαραίτητο, όταν ο προκαταρκτικός κλιματισμός του συστήματος κλιματισμού στάθμευσης είναι ενεργοποιημένος.
  • Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης - θερμαίνει τον χώρο επιβατών και τον κινητήρα, αν είναι απαραίτητο, κατά την οδήγηση.

Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί με καύσιμο και είναι τοποθετημένο στον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού.

Σημείωση

Όταν το σύστημα προθέρμανσης βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να εκλύεται καπνός από τον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού και να ακούγεται ένας χαμηλός βόμβος. Μπορεί επίσης να ακούγεται ένας ήχος τικ από την αντλία καυσίμου από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Μπαταρία και φόρτιση

Το σύστημα προθέρμανσης λειτουργεί από την μπαταρία εκκίνησης του αυτοκινήτου. Αν η στάθμη φόρτισης στην μπαταρία εκκίνησης είναι πολύ χαμηλή, τότε το σύστημα προθέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ.

Καύσιμο και ανεφοδιασμός καυσίμου

P5-1507–Climate–Fuel cap heater warning

Πινακίδα στο πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Το σύστημα προθέρμανσης χρησιμοποιεί καύσιμο από το κανονικό ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.

Αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε έδαφος με μεγάλη κλίση, το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι στραμμένο προς τα κάτω για να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία του συστήματος θέρμανσης με καύσιμο.

Αν η στάθμη στο ρεζερβουάρ είναι πολύ χαμηλή, τότε το σύστημα προθέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ.

Προειδοποίηση

Το καύσιμο που έχει χυθεί μπορεί να αναφλεγεί. Απενεργοποιήστε το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο πριν αρχίσετε τον ανεφοδιασμό.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Δείτε στην οθόνη του οδηγού για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα προθέρμανσης έχει απενεργοποιηθεί. Αυτό το σύμβολο ανάβει όταν το σύστημα λειτουργεί ως σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.


Σας βοήθησε αυτό;