Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60
2019 Early

12 Αποτελέσματα

Σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου (κάρτα SIM)

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Στα αυτοκίνητα με Volvo On Call, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του μόντεμ του αυτοκινήτου και μιας προσωπικής κάρτας SIM (P-SIM).

Εισαγωγή στο Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αυτό το άρθρο περιγράφει όσα χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Volvo On Call.

Προτεραιότητα μεταξύ του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call* και του τηλεφωνικού κέντρο έκτακτης ανάγκης

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Επιλέξτε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Κωδικός PIN για Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείται ένας κωδικός PIN, για να αναγνωρίζεται ότι ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί υπηρεσίες Volvo On Call σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Αν η μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί ή αδειάσει, η κύρια μπαταρία υποκαθίσταται από την εφεδρική μπαταρία Volvo On Call.

Αριθμός τηλεφώνου για το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Volvo On Call* στο εξωτερικό

Ενημερώθηκε 7/10/2020

Οι υπηρεσίες του Volvo On Call μπορεί να διαφέρουν όταν οδηγείτε σε διαφορετικές χώρες.

Διαθεσιμότητα Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Οι λειτουργίες του συστήματος Volvo On Call είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα αφαιρεθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Αγορές Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών με Volvo On Call. Λόγω τύπου κάθε αγοράς, δεν είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε αγορά περιγράφονται ξεχωριστά και παρατίθενται στην περιγραφή κάθε υπηρεσίας.

Υπηρεσίες Volvo On Call* ανά αγορά

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Παρακάτω παρατίθενται οι τύποι αγορών στις οποίες είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες Volvo On Call.

Αγορά ή πώληση ενός αυτοκινήτου με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να ακυρωθεί η υπηρεσία Volvo On Call.