Ελαστικά

Ελάχιστος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Ελάχιστος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης κατώτατου επιτρεπόμενου φορτίου (LI) και ταχύτητας (SS).

Κινητήρας

μηχ./

αυτ.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου (LI)Ο δείκτης φορτίου των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης ταχύτητας (SS)Ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.

T5

B4204T23

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

T6 AWD

B4204T27

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

W

T6 AWD

B4204T29

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

W

D3

D4204T16

μηχ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

H

D3

D4204T16

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

H

D4

D4204T14

μηχ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V

D4

D4204T14

αυτ.

93 (95Πρόσθετο φορτίο (Extra Load).)

V


Σας βοήθησε αυτό;