Διαδικτυακός χάρτης

Διαδικτυακός χάρτης - κείμενο και σύμβολα στην οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επεξήγηση του κειμένου και των συμβόλων που μπορεί να εμφανίζονται στο χάρτη.

Τύποι δρόμου - το μέγεθος και το χρώμα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του δρόμου και την επιλεγμένη κλίμακα του χάρτη και το χρώμα του χάρτη
Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας - επισημαίνονται με μια γραμμή στο άκρο του οδοστρώματος.
Σημεία ενδιαφέροντος (POI)
Σύμβολο για τον προορισμό/τελικό προορισμό
Προγραμματισμένη διαδρομή - μπλε
Η τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου
Σιδηρόδρομος
Κύλιση/μετακίνηση του χάρτη στην κατεύθυνση του βέλους χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχό αριθμό στο αριθμητικό πληκτρολόγιο
Κλίμακα χάρτη
Πλαίσιο εστίασης με σταυρόνημα στο κέντρο
Όνομα τρέχοντος δρόμου/οδού ή συντεταγμένες ή πληροφορίες για το σημείο ενδιαφέροντος (POI)
Πυξίδα

Σας βοήθησε αυτό;