Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V70
2016 Early

Cruise control

7 Αποτελέσματα

Cruise control*

Το Cruise control (CC – Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, ώστε η οδήγηση να είναι πιο χαλαρή σε αυτοκινητοδρόμους και σε μακρείς, ευθείς δρόμους με σταθερή ροή οχημάτων.

Cruise control*, προσωρινή απενεργοποίηση και κατάσταση αναμονής

Το cruise control (CC – Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρήσει μια σταθερή ταχύτητα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινά και να τη θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

Αισθητήρας ραντάρ - περιορισμοί

Ο αισθητήρας του ραντάρ έχει ορισμένους περιορισμούς - λόγω περιορισμένου πεδίου ανίχνευσης για παράδειγμα.

Cruise control* - απενεργοποίηση

Το cruise control (CC – Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρήσει μια σταθερή ταχύτητα.

Αισθητήρας ραντάρ

Η λειτουργία του αισθητήρα του ραντάρ είναι να ανιχνεύει αυτοκίνητα ή μεγαλύτερα αυτοκίνητα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και την ίδια λωρίδα κυκλοφορίας.

Cruise control* - διαχείριση ταχύτητας

Το cruise control (CC – Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρήσει μια σταθερή ταχύτητα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να ρυθμίσετε και να αλλάξετε την αποθηκευμένη ταχύτητα.